Lưu trữ

Archive for the ‘Britney Spears 24h’ Category

Britney Spears tắm trong ‘chất thải’

Công chúa nhạc pop phải ngồi trong nhà vệ sinh công cộng và 2 chiếc xe contaniner sẽ tung nó lên trời.

Đọc thêm »