Lưu trữ

Archive for the ‘Chan Than San’ Category

Chan Than San tình tứ cùng Yến Trang

Trong những ngày ở Việt Nam, Chan Than San đã cùng Yến Trang chụp hình quảng cáo cho một hãng thời trang lớn.

Đọc thêm »