Lưu trữ

Archive for the ‘chàng mượn phụ huynh để tỏ tình’ Category

Khi chàng "mượn" phụ huynh để tỏ tình

Là con gái ai không thích được người mình yêu tỏ tình. Nhưng tôi đã rơi vào tình huống chưng hửng khi người mình mới có chút cảm tình đã ấn mình vào thế “Muốn chạy ư? Chờ tí nhé”.

Đọc thêm »