Lưu trữ

Archive for the ‘Chris Brown Rihanna’ Category

Chris Brown đã được phép đến gần Rihanna

Sở dĩ Chris Brown được phép đến gần Rihanna là vì trong thời gian bị 5 năm tù treo, Chris Brown đã thụ án tốt, và làm công tác lao động ngoài giờ khá đầy đủ.

Đọc thêm »