Lưu trữ

Archive for the ‘CO GIAO XINH’ Category

Đi học chỉ vì… cô giáo xinh

Cứ đến buổi học tối thứ 3 hàng tuần, lớp tại chức của Linh lại đông đúc hơn vì lớp có bao nhiêu chàng thì bấy nhiêu hiện diện ở lớp. Đơn giản chỉ vì, cô giáo dạy hôm đó rất xinh.

Đọc thêm »