Lưu trữ

Archive for the ‘Công chúng’ Category

Công chúng thi bình luận về ‘sao’ Việt

Khán giả mặc sức thể hiện cảm xúc yêu, ghét trong bài viết dài 1.500 chữ dựa trên nhận thức nhân văn về người nổi tiếng, để giúp nghệ sĩ gìn giữ và cân bằng lại cuộc sống của mình.

Đọc thêm »