Lưu trữ

Archive for the ‘dung dien thoai di dong’ Category

Khi teen quá lạm dụng điện thoại di động

Chiếc điện thoại di động dường như đã trở thành vật bất li thân đối với hầu hết teen chúng mình. Tuy nhiên, một số bạn lại sử dụng điện thoại một cách quá lạm dụng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống.

Đọc thêm »