Lưu trữ

Archive for the ‘goc troi 24h’ Category

Năm cuối cấp – Nơi góc trời kỷ niệm

Đối với học sinh 12, việc đi học chưa lúc nào trở nên nặng nề như thế này, vì sau tết, những học sinh năm cuối phải đối mặt với những bộ hồ sơ dày cộm nhưng lại đó quyết định tương lai của mỗi người.

Đọc thêm »