Lưu trữ

Archive for the ‘met va tru nho’ Category

Vì là bạn thân nên “cắn răng” chịu chung đụng…

Họ làm gì trong phòng mà mãi mới ra mở cửa? Liệu đó có phải chỉ là “vô tình”, “nhỡ buổi”, “mệt và trú nhờ” như giải thích của họ hay không?

Đọc thêm »