Lưu trữ

Archive for the ‘Miss Audition Ngọc Anh’ Category

Miss Audition Ngọc Anh: ‘Nhiều người khuyên tôi bỏ chồng’

Chuyện chồng tôi “đàn đúm” bên ngoài như người ta đồn, tôi nghĩ đàn ông dù đã có gia đình rồi nhưng khi chơi bời, vui vẻ với nhau thì thực sự không tránh được những chuyện như vậy đâu.

Đọc thêm »