Lưu trữ

Archive for the ‘miss hoa khoi’ Category

Miss Ngôi Sao rạng rỡ trong nắng

Tháng 4 này, Miss Ngôi sao Phạm Tố Quyên sẽ trở thành giáo viên dạy múa bụng cho các bạn trong trại hè quyên góp cho trẻ em khuyết tật ở Hà Nội. /

Đọc thêm »