Lưu trữ

Archive for the ‘muon nguoi ay 1 ngay’ Category

Chỉ mượn “ấy” một ngày thôi

Mượn ấy nhiều ngày sẽ khó khăn lắm nên chắc tớ chỉ có thể mượn ấy trong một ngày thôi.

Đọc thêm »