Lưu trữ

Archive for the ‘ngay xua 24h’ Category

Hồ Quỳnh Hương: Ngày xưa tôi ‘ghê’ lắm

“Hương giờ đã thay đổi nhiều, hòa nhã và đằm thắm hơn, chứ ngày xưa Hương 'ghê' lắm, cứ nghĩ mình như là cái rốn của vũ trụ thôi” – Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

Đọc thêm »