Lưu trữ

Archive for the ‘ngoai tinh’ Category

"Xin lỗi, anh đang ngủ với vợ!"

Vợ chồng ngủ với nhau là chuyện thường mà! Tôi chắc cô là người thông minh, vậy mà tại sao lại đi tin lời của một người đàn ông đã có vợ?…”

Đọc thêm »