Lưu trữ

Archive for the ‘ngoi sao san khau’ Category

‘Chị Lều’ quăng giày trên sân khấu

Tham gia vào một sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào những ngày qua, Lều Phương Anh gặp một sự cố nhỏ trên sân khấu khi đang biểu diễn.

Đọc thêm »