Lưu trữ

Archive for the ‘sao hoc len’ Category

Minh Chuyên: ‘Tôi đã học lén được nhiều thứ’

“Người đàn bà hát” Minh Chuyên khẳng định: “Sau SMĐH, Chuyên nhận được những thứ còn “cao hơn” cát-xê gấp cả trăm nghìn lần..”

Đọc thêm »