Lưu trữ

Archive for the ‘Sao nô nức’ Category

Sao nô nức tổ chức cưới lại

Nếu như Heidi và Seal tổ chức cưới lại mỗi năm thì Khloe và Lamar sẵn sàng tổ chức một đám cưới thứ hai cách ngày cưới thật không lâu.

Đọc thêm »