Lưu trữ

Archive for the ‘say tinh’ Category

Làm gì khi bị người say chiếm đoạt?

“Trong khi cháu đang trông nhà giúp cô giáo để cô đưa hai con trai đi học thêm tiếng Anh thì chồng cô giáo về. Người anh nồng nặc mùi rượu. Và chẳng cần biết phản ứng của cháu lúc đó thế nào, anh lao vào chiếm đoạt cháu…”

Đọc thêm »