Lưu trữ

Archive for the ‘Selena’ Category

Yêu Justin, Selena vẫn ‘mơ’ chàng khác

Và anh chàng đó cũng là một trong những hoàng tử nổi tiếng của làng giải trí thế giới: Zac Efron!

Đọc thêm »