Lưu trữ

Archive for the ‘Từ Hy Viên’ Category

Châu Du Dân không suy sụp vì Từ Hy Viên lấy chồng

Nam diễn viên kiêm ca sĩ xứ Đài phân trần, lâu nay anh gầy xọp đi là vì yêu cầu của vai diễn trong phim chiến tranh ‘Returning Home’ chứ không phải do tâm trạng buồn khổ. /

Đọc thêm »