Lưu trữ

Archive for the ‘teen bit mat mua ok’ Category

Teen quê bịt mặt mua… bao cao su

Qua mấy hiệu thuốc gần nhà thì sợ “lộ”, thậm chí sang mấy xã lân cận cũng không thiếu người biết mình, nghĩ đi nghĩ lại, teen chỉ còn cách bịt kín mặt mỗi khi đi mua bao cao su, thuốc tránh thai.

Đọc thêm »