Lưu trữ

Archive for the ‘thanh dia my son’ Category

Đến Thánh địa Mỹ Sơn ngắm tượng không đầu

Qua đoạn đường nhỏ với hàng cây cao, thẳng tắp đầy lãng mạn, tại thánh địa Mỹ Sơn, bạn sẽ có phút vui vẻ với bức tượng không đầu.

Đọc thêm »