Lưu trữ

Archive for the ‘thu khoa tu tai o australia’ Category

Chàng trai Việt đoạt thủ khoa tú tài ở Australia

Trương Mạnh Tuệ, một học sinh người Việt, đã đoạt giải thành tích học tập ưu tú nhất trong kỳ thi tú tài năm 2010 tại Australia.

Đọc thêm »