Lưu trữ

Archive for the ‘thu tinh Elizabeth Taylor’ Category

Đấu giá thư tình của Elizabeth Taylor

Hơn 60 lá thư tình của huyền thoại mắt tím viết từ năm 17 tuổi sẽ được đưa ra đấu giá tại New Hampshire, Washington DC, Mỹ vào tháng 5. /

Đọc thêm »