Lưu trữ

Archive for the ‘Thúy Vinh’ Category

Ngân Khánh muốn được giải thoát khỏi Thúy Vinh

“Hai năm đầu quân, tôi đã mất nhiều thời gian, tuổi trẻ, niềm đam mê… Tôi rất tiếc nuối… Nếu không hợp tác được nữa thì phải giải thoát cho nhau” – Ngân Khánh nói bức xúc.

Đọc thêm »