Lưu trữ

Archive for the ‘Victoria Beckham’ Category

Victoria Beckham định đặt tên con gái là ‘Santa’

Mặc dù David muốn một cái tên truyền thống cho đứa con thứ tư, Vic đã kịp nghĩ ra cái tên độc đáo cho con gái, lấy cảm hứng từ địa danh nổi tiếng – Santa Monica ở Los Angeles, Mỹ.

Đọc thêm »