Lưu trữ

Archive for the ‘Vua nhạc sàn’ Category

‘Vua nhạc sàn’ Lương Gia Huy ra album ‘Tiểu muội’

Đây là sản phẩm bước đệm để Lương Gia Huy thực hiện kế hoạch dài hơi trong năm nay, trong đó có live show hoành tráng.

Đọc thêm »