Lưu trữ

Archive for the ‘Xếp hàng đi học múa cột’ Category

Xếp hàng đi… học múa cột

Nhiều người vẫn cho rằng múa cột chỉ dành cho vũ nữ, gái nhảy ở quán bar.

Đọc thêm »