Lưu trữ

Archive for the ‘Yến Nhi nữ tính trong album’ Category

Yến Nhi nữ tính trong album đầu tay

Với album vol 1 “Love Yến Nhi”, “cô én em” muốn khẳng định sự thành công của “én chị” Yến Trang không hề gây trở ngại cho mình trên con đường phát triển solo.

Đọc thêm »